Technical data

Appendices to technical data 

Bilag 1_ Dokumentation af sikringskabler i GIS_ SAP_ og ProArc
Retningslinjer for dokumentation af fiberinfrastruktur